۱۳۹۶-۱۲-۰۷

رابط دریچه بازدید سایز ۹۰ به لیست تولیدات شرکت اضافه گردید

رابط دریچه بازدید سایز ۹۰ به لیست تولیدات شرکت اضافه گردید
۱۳۹۶-۱۲-۰۶

اضافه شدن رابط دریچه بازدید سایز ۱۲۵ میلیمتر به لیست تولیدات شرکت

رابط دریچه بازدید سایز ۱۲۵ میلیمتر به لیست تولیدات شرکت اضافه گردید
۱۳۹۶-۱۱-۰۷

سه راهی خم ۸۷/۵ درجه سایز ۶۳ به لیست تولیدات شرکت اضافه گردید

سه راهی خم ۸۷/۵ درجه سایز ۶۳ به لیست تولیدات شرکت اضافه گردید
۱۳۹۶-۰۷-۳۰

انتخاب پلیمر یاس گلپایگان به عنوان واحد نمونه ساعی در “نوآوری در تولید و ارتقا ویژگیهای کیفی فرآورده ها” از سوی اداره کل استاندارد

افتخاری دیگر برای مجموعه پلیمر یاس   پلیمر یاس گلپایگان از سوی اداره کل استاندارد به عنوان واحد نمونه ساعی در “نوآوری در تولید و ارتقا […]
۱۳۹۶-۰۷-۲۳

شانزدهمین نمایشگاه مصالح ساختمانی و چهاردهمین نمایشگاه تاسیسات، لوله و اتصالات و لوازم گرمایشی سرمایشی استان یزد

حضور پلیمر یاس گلپایگان در شانزدهمین نمایشگاه مصالح ساختمانی و چهاردهمین نمایشگاه تاسیسات، لوله و اتصالات و لوازم گرمایشی سرمایشی استان یزد  زمان: ۲۶ لغایت ۳۰ […]