گواهینامه فنی ساختمان از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

گواهینامه فنی ساختمان از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

گواهینامه استاندارد ملی ایران برای لوله های ناودانی

گواهینامه استاندارد ملی ایران برای لوله های ناودانی

گواهینامه بین المللی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه بین المللی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه بین المللی استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست

گواهینامه بین المللی استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست

گواهینامه استاندارد اروپا

گواهینامه استاندارد اروپا

گواهینامه استاندارد ملی ایران به شماره 9119 برای لوله های فاضلابی

گواهینامه استاندارد ملی ایران به شماره 9119 برای لوله های فاضلابی

گواهینامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

گواهینامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

واحد ساعی در سال 1392

واحد ساعی در سال 1392

واحد نمونه در سال 1396

واحد نمونه در سال 1396

تایید انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پی وی سی

تایید انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پی وی سی

واحد نمونه ساعی استاندارد 1396

واحد نمونه ساعی استاندارد در سال 1396